Algemene voorwaarden

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Danny Bras, eigenaar van Danny Bras coaching & training. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie aan de slag wil met het aanbod van Danny Bras coaching & training.

Aanbod staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching, begeleiding, training en het geven van workshops.

Het afnemen van een dienst

Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van jouw als cliënt of deelnemer. Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en jouw kind /de kinderen zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.

Niet verschijnen op een afspraak

Wanneer je op tijd aangeeft dat je niet kunt komen op een coaching sessie, dan is dat geen probleem en maken we een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan bereken ik wel kosten. Je betaalt dan de helft van het oorspronkelijke bedrag.

Voor trainingen en workshops kun je je tot vier weken van tevoren kosteloos afmelden. Bij afmelden tussen vier en twee weken van tevoren betaal je 50% van de kosten. Bij afmelden binnen twee weken betaal je de volledige kosten. In overleg is het uiteraard wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen.

Betaling

Facturering vindt plaats na afloop van de geleverde dienst. Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan stuur ik je een herinnering. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan zal ik een incassobureau in moeten schakelen. Maar ik ga ervan uit dat dit niet nodig zal zijn!

Privé

Wat inhoudelijk tijdens een coaching of training gedeeld wordt, blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat ik het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.