Bekijk deze afbeelding van Project basisscholen Rotterdam op Danny Bras coaching & training

Project basisscholen Rotterdam

Op de foto: Irma Bergmans, Els Pronk en Danny Bras

Begin 2018 ben ik samen met Irma Bergmans van de Verbindingsfirma gestart met een prachtig project voor twintig Rotterdamse basisscholen in de wijk Hillegersberg-Schiebroek en het samenwerkingsverband PPO Rotterdam, die samen willen werken aan het verminderen van gedragsproblemen bij hun leerlingen om daarmee het welbevinden van alle betrokkenen te bevorderen.

Hiervoor organiseren wij structureel bijeenkomsten voor de directeuren, intern begeleiders en kartrekkers/kindercoaches van alle deelnemende scholen, gericht op anders leren kijken naar gedrag. Anders kijken naar gedrag en behoeften van jezelf en van de ander, zoals leerlingen, ouders of collega's.

Daarnaast organiseren we jaarlijks meerdere thema- en inspiratiebijeenkomsten voor de leerkrachten en al het overig personeel. Hiervoor worden ook regelmatig andere professionals ingehuurd, waaronder Marcel van Herpen, Kees van Overveld, Mark Mieras, Hans Kaldenbach, Hanneke Poot, Els Pronk en vele anderen.

Nieuwe directeur na een directiebijeenkomst

"Een collega-directeur vertelde mij dat deze bijeenkomsten van het project een cadeautje zijn voor jezelf en dat ik echt moest aansluiten. Dat kan ik zeker beamen!"