Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kort gaat het erom dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg, bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Danny Bras. De eigenaresse van Danny Bras coaching & training, gevestigd in Oudewater, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62590146.

Persoonsgegevens

Waarom ik gegevens bewaar

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn alleen voor mij persoonlijk bestemd. Ik gebruik deze om contact met jou te houden.

Verwerken persoonsgegevens

Als we echt samen aan de slag gaan (of het nu om coaching, training of iets anders gaat) dan ontvang ik hoogstwaarschijnlijk meer gegevens van jou. Bijvoorbeeld door middel van een intakeformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het wel ooit nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Mijn site www.dannybras.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Voor de veiligheid van jouw gegevens, bijvoorbeeld wanneer je via het contactformulier op mijn site mij benadert. Op internet bewaar ik verder niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar wij allebei akkoord op gaven als gebruikers van die diensten. Mail en SMS zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Niet digitale gegevens

Tijdens of na afloop van een coaching sessie maak ik soms kort aantekeningen over hetgeen we besproken hebben. Dit als geheugensteuntje voor mijzelf. Ik bewaar deze aantekeningen zorgvuldig en deel niets van jouw persoonlijke gegevens met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, zoals de boekhouder en de Belastingdienst. Of wanneer er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht van het 7 jaar bewaren van facturen voor de Belastingdienst.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijde. Je mag me hierover altijd aanspreken.